"Warunki przed narodzeniem oraz we wczesnym dzieciństwie wpływają na stan zdrowia w dorosłym życiu"

Jak zmniejszyć absencję chorobową wśród dzieci?

Jak pomóc dzieciom alergicznym?

Inhalacje grupowe w szkole, czyli jak połączyć zabawę z poprawą zdrowia?

Obowiązkiem szkoły jest przygotowanie do życia. Umiejętność zdrowego trybu życia jest najważniejszym w dorosłym życiu