Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i UE

 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ w Projekcie konkluzji p.t. „Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci”
WZYWA państwa członkowskie, by:
−w krajowych lub regionalnych lub lokalnych programach zdrowotnych należycie uwzględniły profilaktykę, wczesne diagnozowanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci (…)”

Zgodnie z wezwaniem Rady Unii Europejskiej celem naszych działań jest walka z problemem chorób układu oddechowego u dzieci.

Przewlekłe choroby układu oddechowego są najczęstszymi chorobami niezakaźnymi u dzieci.

Już dziś każdego roku z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego umiera ponad 4,2 mln osób na świecie. Problem ten wciąż narasta i jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań zmierzających ku zatrzymaniu tej epidemii, doprowadzi to do znacznego pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa, zgodnie z ustaleniami Rady Unii Europejskiej

„warunki przed narodzeniem oraz we wczesnym dzieciństwie wpływają na stan zdrowia w dorosłym życiu”

Podkreślono również, „że brak diagnozy i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci pociąga za sobą obciążenia ekonomiczne i społeczne, które można ograniczyć dzięki profilaktyce, wczesnemu diagnozowaniu oraz leczeniu.”

Na problem rosnącej liczby zachorowań na przewlekłe choroby układu oddechowego zwróciła uwagę Światowa Organizacja Zdrowia, powołując Globalny Sojusz przeciwko Przewlekłym Chorobom Układu Oddechowego (Global Alliance against Chronic Respiry Diseases), który zrzesza krajowe i międzynarodowe organizacje, instytucje i agencje mające na celu zmniejszenie globalnego obciążenia chorobami układu oddechowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.