Historia haloterapii

boczkowski

dr Feliks Boczkowski

Lecznicze właściwości soli znane były już w starożytności. Sól wykorzystywano najczęściej w formie kąpieli solankowych. Jednak pierwszy obiekt haloterapii, w którym zastosowano inhalacje z użyciem suchego aerozolu solnego powstaje w Polsce, w Wieliczce zasługą lekarza Feliksa Boczkowskiego, który jest uznany za ojca nowoczesnej haloterapii. Z racji pełnionej funkcji lekarza salinarnego w Wieliczce prowadził obserwacje górników pracujących w kopalni soli.

Na podstawie analiz i badań doszedł do wniosku, że górnicy pomimo ciężkich warunków pracy cieszą się długim życiem.

Uznał zatem, że panujący pod ziemią mikroklimat bogaty w suche aerozole soli kamiennej NaCl i innych minerałów będące efektem ubocznym pracy górników oraz stała temperatura i wilgotność korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego oraz całego organizmu.

W 1839 r. za staraniem Feliksa Boczkowskiego powstały początki sanatorium w postaci nowoczesnego zakładu zdrojowego. Wprowadzono leczenie kąpielami solankowymi, picie wody mineralnej oraz inhalacje. Spacery podziemnymi korytarzami w kopalni, w trakcie których pacjenci oddychali powietrzem bogatym w suchy aerozol solny, wykazały bardzo wysoką skuteczność. W ten sposób wdrożono początki leczenia schorzeń układu oddechowego przy pomocy inhalacji z użyciem suchego aerozolu solnego. Dzięki powstaniu zakładu zdrojowego Wieliczka zyskała jako miasto na funkcjonalności i wyglądzie. Uporządkowano miasto, powstał park, w którym przygrywała górnicza orkiestra. Wszystko w celu podniesienia komfortu kuracjuszy. W roku 1843 r. Feliks Boczkowski opublikował wyniki swoich badań w rozprawie naukowej pod tytułem „O Wieliczce pod względem historyi naturalnej, dziejów i kąpieli”. Książka zawiera wskazania oraz badania kliniczne oparte na wieloletnim doświadczeniu. Prężny rozwój zakładu zdrojowego zostaje zahamowany w 1846 r. przez rewolucję krakowską. Boczkowski zmarł w 1855 r. niosąc pomoc chorym w czasie epidemii cholery.

Możliwość komentowania została wyłączona.