Przygotowanie dzieci do inhalacji

Przed przystąpieniem do inhalacji nauczyciel winien pouczyć dzieci o prawidłowym zachowaniu w inhalatorium, jak również właściwym sposobie oddychania w celu uzyskania maksymalnych efektów. Aby inhalacje spełniły swoje zadanie, aerozol musi dotrzeć do najgłębszych partii naszych dróg oddechowych.

Postęp technologii umożliwił wytworzenie urządzeń medycznych generujących aerozol o bardzo małych rozmiarach cząstek, rzędu do 5 mikrometrów (μm).

Taka wielkość cząstek umożliwia dotarcie aerozolu do oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Aby umożliwić dotarcie aerozolu do tych części układu oddechowego należy oddychać spokojnie i głęboko. Zaleca się oddychanie przez usta, ponieważ błona śluzowa nosa zatrzymuje znaczną ilość cząstek przez włoski (jest to naturalny mechanizm oczyszczania powietrza przed wniknięciem do dróg oddechowych). Zarówno wdech, jak i wydech powinien odbywać się przez usta. Należy oddychać spokojnie, stopniowo pogłębiając oddech, starając się jednocześnie wstrzymać na krótko oddech na szczycie wdechu, co wspomaga osadzanie się aerozolu w najgłębszych partiach płuc.

Zaleca się łączenie haloterapii z umiarkowaną aktywnością fizyczną.

W czasie, gdy nie wykonujemy żadnej pracy przebywając w pozycji siedzącej nasz organizm ma zmniejszone zapotrzebowanie na tlen. Oddychamy wtedy szczytowo wykorzystując niewielką część płuc. Aerozol nie ma wówczas możliwości dotrzeć do głębszych odcinków układu oddechowego. Podobnie, kiedy oddychamy szybko i płytko, cząsteczki aerozolu nie mogą osadzić się w dolnych drogach oddechowych i zostają wydalone wraz z wydychanym powietrzem. Przy takim sposobie oddychania osadza się jedynie około 10% aerozolu. Najwięcej aerozolu, bo aż 50-80% pozostaje w drogach oddechowych podczas spokojnego, głębokiego oddychania.

Prowadząc dla dzieci zajęcia ruchowe podczas inhalacji nie tylko osiągniemy lepsze efekty zdrowotne, ale także uczynimy pobyt w inhalatorium bardziej atrakcyjnym. Czas ten można wykorzystać na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne czy zabawy dla dzieci, które mogą być odskocznią od tradycyjnych lekcji szkolnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.