Wentylacja

Głównym zadaniem wentylacji w obiekcie haloterapiii jest zapewnienie stałej wymiany powietrza oraz utrzymanie parametrów wilgotności i temperatury.

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania. Pomieszczenia inhalacyjne powinny być wentylowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od halogeneratora do wyrzutu powietrza. Dzięki zgodnemu przepływowi powietrza przez pomieszczenie do haloterapii uzyskujemy równomierne rozłożenie aerozolu solnego. Minimalne wymagania dotyczące dopływu świeżego powietrza to 20-30 m³/h dla każdej przebywającej w pomieszczeniu osoby.

Możliwość komentowania została wyłączona.